Haberler

Kurumsal kimlik

Bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kim olduğunun, ne yaptığının ve nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumudur. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez ögesidir. Kurumsal kimlik kavramı içinde amblem, logo, logotype, ofis dizaynı, çalışanların giyim kuşamı, konuşma tarzı, tüm kurumun içinde dışında temsilcilerin davranışları, araç üstü giydirme, antetli kâğıt, tabela, web sitesi, vefat ilanı, ambalaj tasarımı gibi kurum içinde bir kültür yaratacak ve kurum dışında da, o kurumun imajını somut olarak sunacak bütün ögelerin toplamıdır. Kullanılan kurumsal işaretlerin amacı, bir yandan o ürünün kim tarafından üretildiğini göstererek ürünün taklit edilmesini ve haksız şekilde piyasaya başka üreticilerin girmesini önlemek, diğer taraftan da ürünün belirli ölçülere, kaliteye ve kullanıma uygunluğunu garanti altına almaktır. Kurumsal kimliği oluşturulmuş bir kurum, hizmet verdiği alan ne olursa olsun tek bir organizasyon parçası olarak algılanır.

Devamını Oku