Kurumsal kimliğin temel unsurları

Kurumsal kimliğin temel unsurları

Tümü

Kurum kimliği denildiğinde birçok insanın aklına gelen ilk olgu, kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi görsel unsurlar olmaktadır. Bu unsurların, kimliğin açıklanmasında çok büyük önemi vardır. Ama yeterli değildir. Kurumsal kimliği ortaya koymak ve açıklamak için başka unsurlar da gereklidir. Kurumsal dizaynın yanı sıra, kurumsal iletişim, kurumsal davranış kurum felsefesi ve kurum kültürü de, kurumsal kimliği derinden etkileyen temel unsurların içinde yer almaktadır. Kurumsal dizayn daha öncede belirtildiği üzere, bir kuruluşun görsel bütün araçlarının düzenlenmesi yani görsel kimlik oluşturulmasını amaçlar. Ürün dizaynı kapsamında, ürünün kendisinin dizaynı, ambalajının dizaynı ve markasının dizaynı; İletişim dizaynı kapsamında, kurum rengi, kurum işareti, tipografi ve yazı türü, şablon/raster, kartvizitler, kurumun matbu evrakları, çalışanların üniformaları; Çevre dizaynı kapsamında, kurum mimarisi, vitrin, dış cephe ve mağaza dizaynı, her türlü tabela ve araçların dizaynı incelenmektedir. Kurumsal dizaynı oluşturan unsurlar arasında marka, yazı ve tipografi, renk, mimari dizayn vb. yer almaktadır. Kuruluşlar bu görsel ifadeler, görüntüler sayesinde toplumdaki rakiplerinden ayrılırlar ve hedef guruplarının akıllarında kalarak, kendilerinin hatırlanmalarını sağlamaya çalışırlar.